Strick


Wapen. Gevierendeeld: I en IV in zilver drie zwarte merletten; II en III in zilver drie zwarte dwarsbalken, een schuinkruis, geschaakt van rood en zilver over alles heen.

Jean Strick
Hoofd-schout van Utrecht 1677.
Mr. Johan Strick
Burgemeester van Utrecht 1676.

Bron: CBG, GHS 50C29, Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen, blz. 20 en 27.

Strick (van Linschoten)


Wapen. Gevierendeeld: I en IV in zilver drie zwarte merletten; II en III in rood een zilveren schuinbalk. Hartschild: In zilver drie zwarte wassenaars.

Adriaan Strick van Linschoten
Dijk- of watergraaf in de vrijheid om Utrecht.
Adriaan Strick
Burgemeester van Utrecht 1722.
Adriaan Strick van Linschoten
Hoofd-schout van Utrecht 1723.

Bron: CBG, GHS 50C29, Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen, blz. 35, 21 en 28.

Strick


Wapen. In zilver drie zwarte ganzen.

Johan Strick
Regent van 's-Hertogenbosch 1638 t/m 1646.

Bronnen:
1. CBG, 1.2.2, 's-Hertogenbosh 5 (wapenkaart), Naamen en Wapenschilden van de Edele Welachtbaare Heeren Regenten der Hoofdstad 's-Hertogenbosch nevens die er Pensionarissen Griffiers en Secretarissen aldaar zeedert de Reductie in den Jaare 1629 tot en Jaare als de laatste vertoond.
2. CBG, TP NB, Her H. Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van Hertogenbosch; Benoemd sedert de terugbrenging der stad onder het gezag van de Vereenigde Nederlanden in 1629, blz. II.

Strik


Wapen. In goud drie dubbelkoppige zwarte adelaars.

Leendert Bartholemeusz. Strik
Raad en vroedschap van Den Briel 1626, overl. 1632.

Bron:
CBG, en G.A. Delft, Mr. W. van der Lelijk, Bailjuwen der stad Brielle en van den landen van Voorne 1362-1767 en Raaden en Vroedschappen der stad Brielle, 1620-1779, blz. 14.